Anthony studeerde af als leerkracht LO en bewegingscreatie. Onze wegen kruisten elkaar voor het eerst toen hij als spijbelcoach startte op die bewuste school waar ik vorig jaar ben gaan sterven.

Anthony is een schoolvoorbeeld van hoe onderwijs op maat, zelfbewuste en verantwoordelijke jongvolwassenen creëert.
rnHij had het geluk zijn lager onderwijs in eigen taal en cultuur te kunnen volgen, een project van de Foyer dat in 2011 werd stopgezet.

Zoon van een Franstalige vader, Italiaans sprekende moeder, volgde hij Nederlandstalig onderwijs, aangevuld met een Italiaans taal en cultuurbad. Voor mij zit geen op Italië gerichte jongeman die opgegroeid is in de bubbel van zijn eigen cultuur. Hij kan niet verder afstaan van dat groteske schrikbeeld dat sommige hysterische non-believers over meertaligheid schetsen. Nee, Anthony is perfect drietalig, behaalde een ASO-diploma én een diploma hoger onderwijs. En perfect geïntegreerd, meer nog: hij is een voorbeeld van integratie. In het middelbaar kwam hij terecht op het Sint-Guidoinstituut: een zeer gemengde, diverse, ja typisch Brusselse school. Hij leerde er de straatcultuur kennen zonder zichzelf erin te verliezen. Waarden zoals solidariteit, broederlijkheid en samenhorigheid, gecombineerd met een mediterrane identiteit en Vlaams klinkende naam. Had ik al gezegd dat Anthony Baert meer dan goed geïntegreerd is?

Zijn naam beschouwt hij als een sleutel, die vele deuren opent. Het is een ervaring die we delen. Het is handig een naam te hebben die geen associaties oproept met gebrekkig Nederlands of vreemdsoortige gewoonten. Hij is ervan overtuigd dat zijn naam hem van het watervalsysteem heeft gered. In het tweede middelbaar, behaalde Anthony in volle puberteit niet de resultaten die zijn capaciteiten weerspiegelden. Een opmerkzame klassenraad gaf hem een C-attest om hem in het ASO te houden. Klasgenoten met een gelijkaardige mogelijkheden werden wel richting TSO en BSO verwezen. Dat hun slaagkansen in het hoger onderwijs en zelfs op de arbeidsmarkt hierdoor beknot werden, is een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid. Het is immers een trieste maar onderbelichte realiteit dat kwalitatieve TSO/BSO-scholen in het Nederlandstalig Brussels onderwijs schaars zijn.

Tijdens zijn schooltijd kreeg Anthony de tijd en de mogelijkheid om zijn identiteit vorm te geven, zonder dat hij keuzes moest maken. Er werd naar zijn talenten gekeken, los van zijn resultaten en gedrag. Hij heeft kansen gekregen, en tweede en derde. Anthony heeft geluk gehad. En fijne mensen willen hun geluk delen. Anthony Baert is een fijne jongeman.